تبلیغات
قــــافـــــــ و الـــقـــــرآنـــــــ الــــمجیــــــــــد
3- استمداد از خداوند متعال :
فصل دوم قسمت سوم
3- استمداد از خداوند متعال :
اشاره كردم كه از عوامل روانی تقویت حافظه ، دعا و استمداد از خُداوند متعال است ، امّا از آنجا كه توفیق الهی اساسی ترین رمز موفقیت است و از سوی دیگر دعاهای ویژه ای در باره ی حفظ این كتاب آسمانی از پیشوایان اسلام نقل شده است ، عنوان مستقلی به این موضوع اختصاص یافت كه در آن تنها به ذكر دعاها اكتفا می گردد : 
دُعــایی است كه پیامبر گرامی اسلام ( ص ) آن را به حـضرت علی ( ع ) آموخته و مطـــابق برخی روایات ، خود ایشان نیز می خوانده ان اَللّـهُمَّ ارحَمنی بِتَــْركِ مَعاصِیكَ اَبَـداً مَا اَبقَـیتَـنی وَارحَمنی مِن تَكَـلُّفِ مَا لا یَـعنینی ، وَارزُقنی حُسْنَ المَنظَـرِفیما یُـرضِیكَ عَنّی ، وَ اَلـزِم قَـلبی حِفــظَ كِتابِكَ كَما عَلَّـمتَنی وَارزُقنی أن أتلُوهُ عَلَی النَّحـوِ الَّـذی یُـرضِیكَ عَـنّی ، اَللّـهُمَّ نَـوِّر بِكِتابِكَ بَصَری ، وَاشرَح بِهِ صَدری ، وَ فَــرِّح بِهِ قَلبی ، وَاطلِق بِهِ لِسَانی ، وَاستَـعـمِل بِهِ بَدَنی وَ قَـوِّنی عَلی ذلِكَ وَ أعِنّی عَلَیهِ أنَّهُ لا مُعینَ عَلَیهِ الا اَنتَ لا الهَ الا اَنتَ ›› .

خدایا تا هنگامی كه مرا زنده می داری با ترك معصیت هایت به من رحم كن و بر من رحمت آور تا در آنچه به كارم نمی آید به زحمت نیفتم و نیكو دیدن آنچه را از من خشنودت سازد ، روزیم كن و همان گونه كه كتاب خودت را به من آموختی حفظ آن را با قلبم مُلازم بدار و تلاوت آن را به گونه ای كه از من خشنودت می سازد ، روزیم فرما . خدایا دیده ام را با كتابت روشن ساز و سینه ام را با آن باز و گسترده كن و دلم را با آن شاد فرما و زبانم را با آن گشاده بدار و پیكرم را بدان عامل كن و مرا بر آن قـوی بدار و برآن یاری ده كه بی گــمان جُـز تو هیـچ یاوری بر آن نیست ، خـُــدایی جز تو نیست .
ابان بن تغلب از امام صادق ( ع ) روایت می كند كه فرمود :

‹‹ َاللّـهُمَّ اِنّی أسألُكَ وَ لَمْ یَسْـألِ العِـبَادُ مِـثلَكَ ، أسْـألُكَ بِـحَقِّ مُحَمَّدٍ نَـبِـیِّكَ وَ رَسُولِكَ وَ اِبْـرَاهِیمَ خَلیلِكَ وَ صَـفِـیِّكَ وَ مُوسی كَلیمِكَ وَ نَجِـیِّكَ وَ عِیسی كَلِمَـتِكَ وَ رُوحِــكَ ، وَ اَسْـاَلُـكَ بِصُحُـفِ اِبـْرَاهِیمَ وَ تَوراةِ مُوسی وَ زَبـُورِ داوُدَ وَ اِنجِیلِ عِیسی وَ قُـرآنَ مُـحَـمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ بِكُلِّ وَحْیٍ اَو حَیـتَـهُ وَ قَـضَاءٍ اَمْـضَیتَـهُ وَحَقٍّ قَـضَیْـتَهُ وَ غِنًی اَغـنَیْـتَهُ وَ ضَالٍّ هَـدَیْـتَهُ وَسَائلٍ اَعـطَیْـتَهُ وَ اَسْـاَلُكَ بِاسْمِكَ اَّلذی وَضَـعْـتَهُ عَلَی اللَّـیْلِ فَأظْـلَمَ وَ بِاسْمِكَ الَّذی وَضَـعْـتَهُ عَلَی النَّهَارِ فَـاستَنَارَ وَ بِاسْمِـكَ الَّذی وَضَـعْـتَهُ عَلَی الارْضِ فَاسْـتَـقَـرَّت وَ دَعَمْتَ بِهِ السَّمَاوَاتِ فَاسْـتَـقَـلَّت وَ وَضَـعْـتَهُ عَلَی الْجِبَالِ فَـرَسَت وَ بِاسْـمِكَ الَّذی بَـثَـثْتَ بِهِ الاَرزَاقَ وَ اَسْـاَلُكَ بِاسْـمِكَ الَّذی تُـحْیی بِهِ الْـمَوتَی وَ اَسْـاَلُكَ بِـمَعـَاقِدِ الْـعِـزِّ مِنْ عَـرشِكَ وَ مُـنْـتَهیَ الرَّحْـمَةِ مِنْ كِتَابِكَ اَسْـاَلُكَ اَنْ تُـصَلِّیَ عَلَی مُـحَـمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَـرزُقَـنِی حَـفِظَ الْـقُرآنِ وَ اَصْـنَافِ الْـعِـلْمِ وَ اَنْ تُـثَـبِّـتَهَا فِی قَلْبِی وَ سَـمْعِی وَ بَصَرِی وَ اَنْ تُخَالِطَ بِـهَا لَحْـمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ تَسْـتَعْـمِلَ بِـهَا لَیْـلِی وَ نَهَارِی بِـرَحْـمَتِكَ وَ قُدرَتِكَ فَـاِنَّهُ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلا بِكَ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ . وَ اَسْـاَلُكَ بِاسْـمِكَ الَّذِی دَعَاكَ بِهِ عِبَادكَ الَّذِینَ استَجَـبْتَ لَهُمْ وَ اَنبیاؤُكَ فَـغَـفَرتَ لَـهُمْ وَ رَحِـمْـتَهُمْ ، وَ اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ اَنـزَلْتَهُ فِی كُتُبِكَ وَ بِاسْـمِكَ الَّذِی اسْـتَـقَـرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَ بِاسْـمِكَ الْـوَاحِدِ الاَحَـدِ الْـفَـرْدِ الْـوِتْرِ الْمُـتَعَالِ الَّذِی یَمْـلاُ الاَرْكَانَ كُلَّـهَا ، اَلطَّاهِـرِ الطُّـهْرِ الْمُـبَاركِ الْمُـقَدَّسِ الْحَـیِّ الْـقَـیُّومِ ، نُورِ السَّمَاوَاتِ وَ الارْضِ ، اَلرَّحْمَنِ الرَّحِـیمِ ، اَلْـكَبِـیرِ الْـمُتَعَالِ وَ كِتَابِكَ الْـمُنْـزَلِ بِالْــحَقِّ وَ كَلِـمَاتِكَ التَّــامَّاتِ وَ نُورِكَ التَّــامِّ وَ بِـعَـظِمَـتِكَ وَ اَرْكَانِكَ ›› .

خدایا ، من تو را می خواهم و بندگان از كسی چون تو نخواسته اند ، از تو می خواهم به حقّ محمد ، پیا مبر و فرستاده ات و ابراهیم ، خلیل و برگزیده ات و موسی ، همصحبت و همرازت و عیسی ، كلمه و روحت و از تو می خواهم به حق صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داود و انجیل عیسی و قرآن محمد و هر وحی كه فرو فرستادی و قضائی كه امضایش كردی و حقی كه حكم كردی و ثروتی كه بخشیدی و گم گشته ای كه رهش نمودی و گدائی كه عطایش كردی و از تو می خواهم به حقّ اِسمَت كه بر شب نهادی پس تاریك شد و به اِسمَت كه بر روز نهادی پس روشن گشت و به اِسمَت كه بر زمین نهادی پس استقرار گرفت و آسمانها را با آن بر پاداشتی پس فراز آمدند و بر كوهها نهادی پس استوار گشتند و به اِسمَت كه با آن روزیها را پخش كردی و از تو می خواهم به حقّ اِسمَت كه با آن مُردگان را زنده می كنی و از تو می خواهم به حقّ عناصر عزّت آفرین عَرشَت و منتهای رحمت كتابت و از تو می خواهم كه بر مُحمّد و خاندانش درود فرستی و حفظ قرآن و انواع دانش را روزیَم كنی و آن را با گوشت و خون و استخوان و مغزم بیامیزی و شب و روزم را با آن به كارگیری به رحمت و قدرتت كه هیچ جنبش و نیرویی جز به تو نیست ، ای زنده و برپادارنده . و از تو می خواهم به اِسمَت كه بندگانت تو را با آن خواندند و اجابتشان كردی و پیا مبرانت تو را خواندند و از آنان در گذشتی و رحمت آوردی و از تو می خواهم به هر اسمی كه در كتابت نازل كردی و به اسم یگانه ی یكتا ، تنهای بی مانند و والا كه همه ی اركان را پُر می كند . پاك و پاكیزه و مبارك ، مُقدّس و زنده و بر پادارنده ، نور آسمانها و زمین ، رحمان و رحیم ، بزرگ و والا و كتابت كه به حق فرو فرستاده شده است و كلمه های تمام و نور كاملت و به عظمت و پایه های ( عرشت ) .

شیخ طوسی در مصباح المتهجد گفته است :
هر كس می خواهد قرآن را حفظ كند ، پس شب جمعه چهار ركعت نماز بخواند و در ركعت اول : سوره های ‹ حمد › و ‹ یس › و در ركعت دوم : سورهای ‹ حمد › و ‹ دخان › و در ركعت سوم : سوره های ‹ حمد › و ‹ سجده › و در ركعت چهارم : سوره های ‹ حمد › و ‹ ملك › را بخواند و هنگامی كه از تشهد فارغ شُد حَمد و ثنای خُدا كند و بر پیامبر ( ص ) درود فرستد و برای مؤمنین استغفار كند و بگوید :

‹‹ اَللّـهُـمَّ ارْحَـمْنِی بِـتَركِ الْمَـعَاصِی اَبَداً مَا اَبْـقَـیْـتَنِی وَارْحَـمْنِی مِنْ اَنْ اَتَكَـلَّفَ مَا لا یَعنِـینِی وَارزُقْـنِی حُسنَ النَّـظَـرِ فیما یُـرضِیكَ عَنّی . اَللّـهُمَّ بَـدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ذا الجَــلالِ وَ الاِكرامِ وَالْـعِـزَّةِ الَّتِی لاتُرامُ . اَسْـاَلُكَ یَا اَللهُ یَا رَحْمَانُ بِـجَـلالِكَ وَ بِنورِ وَجْـهِكَ أنْ تُـلْـزِمَ قَـلْبِی حَـفِـظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّـمْـتَـنِی وَارزُقْـنِی اَنْ اَتلُـوَهُ عَلَی النَّحْـوِ الَّـذِی یُـرْضِیكَ عَنِّی وَ اَسْـاَلُكَ اَنْ تُـنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَـصَـرِی وَ تُـطْلِقَ بِهِ لِسَانی وَ تُـفَـرِّجَ بِهِ قَلْـبِی وَ تَشْـرَحَ بِهِ صَـدْرِی وَ تَسْـتََـعْمِلَ بِهِ بَدَنی وَ تُـقَـوِّینَی عَلَی ذلِكَ وَ تُـعینَنِی عَلَیهِ فَـاِنَّهُ لا یُعـینُ عَلَی الْـخَـیْرِ غَـیرُكَ وَ لا یُـوَفِّــقُ لَهُ اِلا اَنْتَ ›› .

خدایا : تا هنگامی كه مرا زنده می داری با ترك معصیت هایت به من رحم كن و بر من رحمت آور تا آنچه به كارم نمی آید به عهده نگیرم و نیكو دیدن آنچه را از من خشنودت می سازد روزیم كن ، خدایا : آفریننده ی آسمانها و زمین ، دارای جلال و اكرام و عزّت ماندگار ، از تو می خواهم ای خداوند ، ای رحمان و به جلال و نور وجهت كه حفظ كتابت را ملازم قلبم كنی ، همان گونه كه آن را به من آموختی و تلاوتــش را آن گونه كه از من خشنودت می سازد روزیم كنی و از تو می خواهم كه دیده ام را با كتابت روشن كنی و زبانم را با آن گشاده بداری و دلم را با آن بازكنی و سینه ام را با آن گسترده سازی و پیكرم را بدان عامل كنی و مرا بر آن قوی بداری و بر آن یاری دهی كه كسی جز تو بر خیر و نیكی یاری نمی دهد و جز تو به آن موفقم نمی دارد .

آنچه آوردیم همه ی روایات نیست و مشتاقان می توانند به كتابها و موسوعه های حدیثی مانند : كنز العمال ، الترغیب و الترهیب و بحار الانوار مراجعه كنند .
طبقه بندی: برکت های حفظ قرآن،

طراحی پوسته از : ایران نقش (طراحی قالب وبلاگهای پارسی)
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به قــــافـــــــ و الـــقـــــرآنـــــــ الــــمجیــــــــــد - 3- استمداد از خداوند متعال : می باشد.