تبلیغات
قــــافـــــــ و الـــقـــــرآنـــــــ الــــمجیــــــــــد
تاثیر حفظ قرآن بر افزایش ضریب هوشی
یك آمار تحلیلی ثابت می كند حفظ كردن قرآن در سن كودكی نه تنها سبب افزایش ضریب هوشی كودكان می شود بلكه در تعادل روحی و اجتماعی آنها نیز بسیار مؤثر است به گزارش خیر گزاری رسمی قطر در این تحقیق كه در عربستان سعودی صورت پذیرفت بر اهمیت آشنایی كودكان ... یك آمار تحلیلی ثابت می كند حفظ كردن قرآن در سن كودكی نه تنها سبب افزایش ضریب هوشی كودكان می شود بلكه در تعادل روحی و اجتماعی آنها نیز بسیار مؤثر است به گزارش خیر گزاری رسمی قطر در این تحقیق كه در عربستان سعودی صورت پذیرفت بر اهمیت آشنایی كودكان به محافل قرآنی و مدارس حفظ قرآن تاكید شد در این آمار آمده است تشویق پدر و مادر نقش بسیار مؤثری در قرآن پژوهی كودكان و فرزندان دارد 80 به گونه ای كه در صد حافظان قرآن افرادی هستند كه شیوه حفظ قرآن را از مدارس قرآنی و قدرت حفظ كردن را باتشویق پدر و مادر كسب كردند علاوه بر آن كه 50 در صد از حافظان از خانواده هایی هستند كه در بین آن ها حافظان دیگری نیز وجود دارد و این امرنیز بر نقش مؤثر رقابت سالم تاكید دارد در این مطالعه ثابت شد كه نه تنها حفظ كردن قرآن سبب عقب ماندگی در درسها نمی شود بلكه 70 در صد از حافظان قرآن از دانش آموزان و دانش جویان ممتاز هستند در این آمار تحلیلی ثابت شد 60 در صد از افرادی كه در كودكی به حفظ قرآن همت گماشتند به مدارج علمی دست می یابند و حافظان قرآن در استفاده از فرصت ها موفق ترند و در گزینش دوست نیكو و شیوه ارتباط با دیگران دقیق تر و بهتر از دیگران عمل می كنند.طبقه بندی: شیوه های حفظ،

طراحی پوسته از : ایران نقش (طراحی قالب وبلاگهای پارسی)
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به قــــافـــــــ و الـــقـــــرآنـــــــ الــــمجیــــــــــد - تاثیر حفظ قرآن بر افزایش ضریب هوشی می باشد.